Verplaatsing manege de Hulhorst een stapje dichterbij

PERSBERICHT

Roden, 31 januari 2023

VERPLAATSING MANEGE DE HULHORST STAPJE DICHTERBIJ

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 januari 2023 besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de verplaatsing van de manege De Hulhorst. De voorkeurslocatie van het college is de hoek Esweg – Hullenweg in (Nieuw-) Roden (met rood kruisje aangegeven op foto). Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dit de meest geschikte locatie is voor de nieuwe manege. De gemeenteraad buigt zich naar alle waarschijnlijkheid begin maart over deze kwestie.

Het college stelt de verplaatsing voor om ruimte te creëren voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het kader van Roden-Zuid. In de omgeving van de huidige manege zijn zoekgebieden voor woningbouw en ook zijn er ideeën om de Steenbergerloop meer ruimte te geven en fraaier in te passen in het landschap. Als de manege niet verplaatst wordt ontstaat er minder ruimte voor deze ontwikkelingen en komt de manege mogelijk in de knel, bijvoorbeeld door een gebrek aan weidegronden.

Al langere tijd wordt gesproken over nieuwbouw en eventuele verplaatsing van de manege

Ook voor de manege biedt de verplaatsing kansen. Het geeft de mogelijkheid om faciliteiten en voorzieningen sterk te moderniseren en ook is er op de nieuwe locatie meer ruimte. Het college verwacht daarom ook dat de verplaatsing positieve impulsen geeft aan de paardensport in het algemeen in Noordenveld.

Manege De Hulhorst is in eigendom van de Rij- en Menvereniging Mensinghe. De afgelopen jaren is er intensief contact tussen de vereniging en gemeente geweest over de noodzakelijke investeringen. Voorzitter Henk van Dijk van de vereniging geeft aan ingenomen te zijn met deze stap richting duidelijkheid: “We hebben veel en goede gesprekken gevoerd met de gemeente en zijn blij met deze uitspraken van het college. We hopen dat de gemeenteraad instemt met het voorstel zodat we snel verder kunnen met de voorbereidingen van de bouw.”

De gemeenteraad heeft eerder al een bedrag van 1,725 miljoen euro beschikbaar gesteld. Door onder andere prijsstijgingen in de bouw zijn de kosten voor nieuwbouw sterk gestegen. Het college stelt daarom ook een aanvullende bijdrage van 850.000 euro voor aan de raad om de verplaatsing mogelijk te maken. Als de gemeenteraad instemt kan de Rij- en Menvereniging daarna aan de slag met de voorbereidingen en worden de vergunningprocedures in gang gezet.