Algemene Leden Vergadering (ALV) 2023

Op donderdag 5 Oktober (19:30 tot 20:30 uur)  staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland.  Locatie is “Dorpshuus-NijRoon” aan de Roderweg 86 in Nieuw-Roden.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Aansluitend aan deze vergadering wordt er een Pub quiz georganiseerd waar een ieder van harte welkom is dus ook niet leden. Graag even aanmelden via het onderstaande formulier.

Aanmelding ALV & Pub Quiz
Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de ALV en Pub Quiz op donderdag 5 oktober 2024
*
*
*
*
*

Snelheidscampagne VVN

 

Snelheidscampagne om de vaart eruit te halen

Veilig Verkeer Nederland organiseert in samenwerking met de Drentse gemeenten en politie vanaf 26 juni op 50 locaties in de provincie Drenthe snelheidsmetingen. Enthousiaste VVN vrijwilligers voeren de metingen uit. Dit gebeurt met laserguns op zowel 30 km/uur-wegen als op 50 km/uur-wegen. Doel? Samen streven naar nul verkeersslachtoffers. 

Wie in Drenthe woont of er regelmatig komt, weet het als geen ander: Drenthe is prachtig. Toch ‘sjeezen’ we er met z’n allen vaak snel doorheen. Dat is gevaarlijk én zonde, want het is weer druk op de weg en Drenthe is zo mooi. Dus hoog tijd om bestuurders te attenderen op de rijsnelheid. De actie start gaat op 26 juni in Meppel van start.

Samen voor een veilige leefomgeving

Met de actie vraagt de provincie aandacht voor de onveiligheidsgevoelens van bewoners en verkeersdeelnemers op die plek. Op meerdere plaatsen in Drenthe klagen inwoners over hardrijders in de buurt. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt ook dat de rijsnelheden in Drenthe te hoog liggen. Dat draagt bij aan onveilige situaties op Drentse wegen. 

Opfrissen van verkeerskennis

De Mobiliteitsraad Drenthe wil het aantal hardrijders verminderen en wil met de snelheidscampagne aandacht vragen voor rijsnelheden in het verkeer. Het is soms lastig om te weten en onthouden hoe hard je ergens mag rijden. Daarom heeft de Mobiliteitsraad een speciale website ontwikkeld. Op deze website wordt weergegeven welke snelheidslimieten gelden bij verschillende wegen.  

Onveilige verkeerssituaties melden

Binnen het VVN Participatiepunt waar mensen situaties kunnen melden die zij als onveilig beschouwen, komen regelmatig meldingen binnen van buurtbewoners die zich zorgen maken over te hoge snelheden. In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur, tenzij anders is aangegeven. Ruim 50% van alle meldingen die bij het VVN-Participatiepunt binnenkomen gaat over te hoge snelheden. Juist in de leefomgeving en in de 30 km/uur-gebieden wordt snelheid ervaren als verkeersprobleem. In termen van verkeersveiligheid is op het thema snelheid nog steeds de grootste verkeersveiligheidswinst te boeken. Buurtbewoners die de situatie in hun omgeving willen verbeteren kunnen aan de slag met behulp van een VVN Buurtactie.

Meedenken over laadpalen

Het aantal elektrische voertuigen neemt toe. Daardoor ook de vraag naar laadpalen om deze auto’s mee op te kunnen laden. Dat gebeurt nu op eigen terrein en in de openbare ruimte van de gemeente Noordenveld.

Kortom: er staan nu al laadpalen in de gemeente, maar het zullen er de komende jaren veel meer worden.

Bekijk de voorgestelde locaties en deel uw mening met ons.  

Kaart met mogelijke locaties
Royal HaskoningDHV heeft voor de provincie Drenthe een plankaart met laadpalen opgesteld. Dit in overleg met de gemeenten. Per wijk is voor de periode tot en met 2030 een voorspelling gedaan van het aantal palen dat naar verwachting nodig is.
Redenen voor een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte:
* Als de bezitter van een elektrische auto geen eigen oprit of parkeerplek heeft, terwijl er binnen 250 meter geen andere openbare laadpaal in de buurt is
* Een bestaande laadpaal in de buurt wordt zoveel gebruikt, dat een extra laadpaal gewenst is
De gemeente wijst een locatie aan als erg interessant

Geef uw mening voor zondag 17 september
U kunt tot en met zondag 17 september uw mening over de locaties geven via deze link:
www.noordenveld.nl/meedenken-over-laadpalen

We zijn samen met andere gemeenten een samenwerking met Equans aangegaan voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Het bedrijf maakt de komende jaren gebruik van de plankaart.
De gemeente beoordeelt of de voorgestelde locatie nog steeds de meest geschikte plek is. Daarna nemen wij een verkeersbesluit, zodat inwoners de mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan.
Naar verwachting start Equans in september met de plaatsing van openbare laadpalen. Dit gebeurt op aanvraag.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aafke Hania van de afdeling Verkeer:  a.hania@noordenveld.nl

Het nieuwe bestuur stelt zich voor

Elzelien (algemeen lid)

  

Even voorstellen: ik ben Elzelien Noordijk, gepensioneerd IC verpleegkundige. Ruim zes jaar geleden kwam ik uit Groningen in Roden wonen. In Helpman was ik jarenlang penningmeester van Wijkcomité Helpman, een hele actieve club toen, en ik wilde hier ook wel weer wat doen voor de wijk. Er was toen niemand nodig, nu wel, en zo is het er toch weer van gekomen. Het is eigenlijk de beste manier om meer medezeggenschap te krijgen over je eigen woonomgeving. Ik heb in het bestuur geen eigen ‘portefeuille’ maar ik zal inspringen waar het nodig is.

Trees  (algemeen lid)
Wij wonen 42 jaar in de wijk Roderveld en wij wonen hier nog steeds met heel veel plezier. Niet ver van het bos , een ideale plek om met de hond te wandelen. Ook wonen wij op loopafstand van het centrum van Roden en Nw. Roden, kortom een super mooie plek. Ik zit nu ongeveer 10 jaar in het bestuur van de Wijkbelangenvereniging. Ik heb niet een speciale functie maar doe veel voorkomende zaken, oa het mede organiseren van de Opschoondag en de kinderspeelmiddag. Verder ben ik namens onze vereniging betrokken bij de plaatsing van een Kjoeb aan de Zijpendaal. 
 
 

Yvonne (voorzitter)

 

Sinds 5,5 jaar woon ik in het mooie Roden in de fijne wijk Roderveld. Iets om trots op te zijn en te koesteren. Daarom ben ik vorig jaar toegetreden tot het bestuur. Dit doe ik in de rol van voorzitter. Als voorzitter onderhoud ik o.a. het contact met de gemeente. Met 4 nieuwe en 2 ervaren leden zijn we een vrij nieuw bestuur. Doel is om de wijkbelangenvereniging Roderveld weer op de kaart te zetten en aanspreekpunt te zijn voor de inwoners van de wijk richting de gemeente. Valt je wat op? Of is er een mooie mijlpaal in de wijk die je wil delen? Laat het ons weten, dan pakken we dit op!

Marcel (algemeen lid)

 

 

Ik zal mijzelf voorstellen. Ik ben Marcel Kies en al vijf jaar bestuurslid van de wijkbelangenvereniging Roderveld. Ik ben woonachtig in de wijk Roderveld 4 en woon hier met veel plezier.  Als bestuurslid houd ik mij vooral bezig met de jaarlijkse schouw van de wijk Roderveld. Gezamenlijk met de vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld, wijkpolitie, woningbouwverenigingen en wijkbelangenvereniging gaan we door de wijk om te kijken hoe deze ervoor staat. Afgehandelde en openstaande punten van vorige wijkschouw worden besproken en nieuwe observaties genoteerd en onder de aandacht gebracht. De jaarlijkse wijkschouw wordt georganiseerd om de wijk leefbaar en mooi te houden! Indien er punten zijn die onder de aandacht gebracht moeten worden kunnen wij deze meenemen in de wijkschouw.

Léon (penningmeester

Het grootste deel van mijn leven woon ik met veel plezier in onze wijk. Het is een paar honderd meter van ons huis naar bos en weiland, winkels of het busstation naar stad. Het is een wijk met goede verbindingen voor fiets en auto naar het centrum van Roden, de stad en de dorpen om ons heen. Met covid heb ik ervaren hoe belangrijk het is contact te houden met de bewoners om mij heen. Samen met de andere leden in het bestuur wil ik mij inzetten voor een mooie en veilige woonomgeving.

René (secretaris)

)

Mijn naam is René de Zeeuw en sinds 2002 naar Roden verhuisd waar ik met mijn gezin met veel plezier woon.  Intussen geniet ik van mijn pensioen en heb  daardoor meer tijd gekregen om me in te kunnen zetten voor onze woonomgeving. Vorig jaar heb ik me aangesloten bij de wijkbelangen vereniging en de taak van secretaris opgepakt. Daarnaast hou ik me  bezig met onze website. 

 

Van de werkgroep Hullenbos & speelveld

Aan de bewoners van Roderveld en wijde omgeving
Er zijn plannen van de hockeyclub Roden om te verhuizen naar de Beukenhof. De gemeente heeft hier wel oren naar, omdat er dan huizen kunnen komen op de plek van de hockeyvelden. En ook op het achter liggend stuk grond en zelfs op het speelveldje.
Wij, de werkgroep Hullenbos en speelveld, vinden dat om meerdere redenen geen goed idee. We hebben de gemeente in een brief gevraagd de natuur in de Beukenhof in stand te houden. De Beukenhof is de voormalige camping aan de Borglaan, naast het Hullenbos en de korfbalvelden.
Na ruim 15 jaar van leegstand is hier een nieuw stuk natuur ontstaan. Het is een verlengstuk van het Hullenbos geworden. Veel mensen uit de buurt en verder weg, genieten hier van de rust, het groen, de dieren en de frisse lucht.
Twee jaar geleden was er een plan voor een rondweg door dit mooie stukje Roden. Gelukkig gaat dit niet door, maar nu dreigt er weer gevaar.
Stel je eens voor dat er vlak naast het Hullenbos hoge lichtmasten staan. Dat lawaai van de hockeyvelden te horen is in plaats van fluitende vogels. Dat alle hoge bomen om de Beukenhof zijn verdwenen. Dat is bij de aanleg van de huidige hockeyvelden ook al gebeurd. Zodat er geen blad op de velden komt.
Kunstgras hockeyvelden kunnen niet zonder drainage. En dat kan leiden tot verdroging van het Hullenbos. Daar moeten we toch niet aan denken.
Het zou toch mooi zijn als de Beukenhof een groene oase kan blijven. Dat de bomen en boomwallen niet gekapt worden voor sportvelden. Het zou ook mooi zijn als de Beukenhof beter toegankelijk wordt voor mensen die niet zo goed ter been zijn. Of als schoolklassen er komen leren over de natuur. Of als de natuur er gewoon haar gang kan gaan. Er zijn vast nog meer en betere ideeën te bedenken dan kaalslag.

Wilt u ook dat de Beukenhof groen blijft?
Vertel mensen in uw buurt over de plannen en steun ons met een mail naar
behouddebeukenhof@gmail.com. Alleen “Behoud de Beukenhof” in de onderwerpregel is al genoeg maar we zijn ook benieuwd naar uw mening.
Onze werkgroep houdt het Hullenbos en de Beukenhof schoon, en de paden toegankelijk. We kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken. Lijkt u het wat om mee te werkten aan een mooie omgeving? Dan kunt u via hetzelfde e-mailadres contact opnemen.

                    
De werkgroep Hullenbos en speelveld.

Gemeente informatie over aanstaande Asfaltonderhoud aan de Weidebloemenweg

 

 

Waarom asfaltonderhoud ?
Omdat in de asfaltdeklaag van de Weidebloemenweg ernstige scheuren en oneffenheden zitten, is onderhoud daaraan noodzakelijk.

Wat gaat er gebeuren?
De huidige asfaltdeklaag wordt door middel van frezen verwijderd waarna er een nieuwe deklaag van asfalt wordt aangebracht.

                          
Wanneer worden de werken uitgevoerd?
De onderhoudswerken staan gepland vanaf maandag 17 t/m vrijdag 21 april 2023. Er is voor deze week gekozen omdat de aannemer dan maar één keer rekening hoeft te houden met inzamelen van afval.
De werken worden in 2 fases uitgevoerd.

Fase 1 betreft het wegvak vanaf de Vogelwikke tot aan de Weegbree.

Fase 2 betreft het wegvak vanaf de Weegbree tot aan Weidebloemenweg 7.

 

Maandag 17 april worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de metalen putranden in het midden van de rijbaan van de Weidebloemenweg. Dit gaat om het wegvak vanaf de Vogelwikke tot en met de Weegbree. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer.

Dinsdag 18 en woensdag 19 april worden de asfalteringswerkzaamheden in fase 1 uitgevoerd. Er is dan geen verkeer op de Weidebloemenweg mogelijk vanaf de Vogelwikke tot de Weegbree. Dinsdag wordt de asfaltdeklaag gefreesd. De volgende dag (woensdag) zal de nieuwe asfaltdeklaag worden aangebracht. Zodra het asfalt voldoende is afgekoeld kan het verkeer weer gebruik maken van fase 1.
Donderdagmorgen wordt gestart met de asfalteringswerkzaamheden in fase 2. Vanaf donderdag 20 tot en met vrijdag 21 april is er dan dus geen verkeer op de Weidebloemenweg mogelijk vanaf de Weegbree tot aan de Roderweg.
Donderdag wordt gestart met het frezen van de asfaltdeklaag. De volgende dag (vrijdag) zal de nieuwe asfaltdeklaag worden aangebracht. Ook hier geldt, zodra het asfalt voldoende is afgekoeld kan het verkeer weer gebruik maken van de Weidebloemenweg.
Vanaf vrijdagavond/zaterdagmorgen kan het verkeer weer gebruik maken van de gehele Weidebloemenweg. De weersomstandigheden kunnen bovenstaande uitvoeringsplanning beïnvloeden. Informeren wijkbewoners en andere weggebruikers van de Weidebloemenweg.
Ruim twee weken voor aanvang van de werkzaamheden zal de aannemer informatieborden langs de Weidebloemenweg plaatsen waarmee de dagelijkse gebruikers van de straat worden geïnformeerd over de aanstaande wegstremmingen. In de week van 10 t/m 14 april zal in de
media aandacht aan de wegstremmingen worden besteed.

Afvalinzameling
Dinsdagmorgen 18 april worden rond 7.30 uur de papiercontainers geleegd. Dat geldt voor de volgende straten: Akkerwinde, Bremstraat, Boterbloem, Fluitenkruid, Koekoeksbloem, Pinksterbloem, Veenwortel, Veldbies, Weegbree en Weidebloemenweg.
Informeren bewoners
Alle aanwonenden van de Weidebloemenweg zijn op 27 maart schriftelijk geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de bereikbaarheid van de woningen.
Wegomleidingen.
Om de onvermijdelijke hinder voor de aanwonenden tot een minimum te beperken, worden er met behulp van borden omleidingsroutes ingesteld. Ook zullen er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars worden ingezet.
Hulpdiensten
De hulpdiensten worden vroegtijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en de wegstremmingen. Bij nood kunnen zij echter altijd op plek van bestemming komen.

Opschoondag een succes

       

De jaarlijkse landelijke opschoondag was in Roderveld al een paar jaar niet doorgegaan, maar dit jaar was het enthousiasme groot! Afgelopen zaterdag kwamen zich ruim veertig mensen vol goede moed om 9.30 melden voor actie! Mensen van alle leeftijden en achtergronden kwamen helpen. Koffie, neonhesjes, handschoenen, vuilniszakken en grijpers stonden klaar, en na een toespraakje en instructies ging iedereen op pad. In kleine groepjes werd de hele wijk doorgewerkt, en van klein zwerfvuil ontdaan.
De kinderen die meehielpen hadden hun eigen kleine grijpers gekregen, die ze mochten houden, en de vuilniszakken werden langzamerhand steeds voller. Het grote afval kon met foto aan de gemeente worden doorgegeven, dus dat gaat binnenkort ook weg. Er waren gelukkig straten die bijna helemaal schoon waren, maar op ander plekken was de ‘oogst’ heel groot, vaste plekken van hangjongeren, parkeerplekken waar de autoasbak naast de auto wordt geleegd, veel (gebroken) glas, blikjes, lege sigarettendoosjes en vooral héél veel hondenpoep, soms al in zakjes en tóch weggegooid…..
Na een kleine twee uur zwerfvuilruimen zag onze wijk er weer picobello uit, en kon iedereen terug naar het Dorpshuis in Nieuw Roden, waar voor de liefhebbers een heerlijke lunch werd geserveerd, die er goed in ging! Drie lange tafels waaraan gezellig gegeten werd en verhalen uitgewisseld over alles wat er was aangetroffen. Twee hele grote kliko’s vol waren het resultaat van de arbeid.
Hopelijk kunnen we dit ieder jaar weer doen, met langzamerhand steeds minder opbrengst! Aan het enthousiasme van de deelnemers zal het niet liggen!

Bedankt allemaal!