Vogelkasjes klaar voor de lente

Dinsdag 24 oktober was het weer zover, de jaarlijkse vogelkast schoonmaak actie in het Hullenbosje. Elk jaar trekt een groep bewoners het bosje in gewapend met ladder en  schoonmaak spulletjes met als doel de nestkastjes schoon te maken. De kastjes zijn hierna weer spik & span en zijn klaar om volgende lente veel vogels te ontvangen. Ook dit jaar waren de kastjes weer goed benut dus was er genoeg te poetsen. Alles hangt er nu weer klaar voor!

Na afloop van deze geslaagde middag werd de groep getrakteerd op een consumptie in het zwembad waarna een ieder tevreden naar huis terugkeerde. 

 

Voortgang plannen Roden Zuid

 

We willen jullie bijpraten over onze contacten met de gemeente over de plannen voor Roden Zuid. Afgelopen week hebben we gesproken met de projectleider van de gemeente. Hij heeft ons op hoofdlijnen op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De gemeente werkt nu aan het concept Gebiedsplan Roden Zuid. De inhoud van het concept Gebiedsplan is een uitwerking van twee jaar geleden, toen er (ook) bijeenkomsten zijn georganiseerd en besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Dat gaat de gemeente nu weer doen. Waarschijnlijk in november zullen er meerdere inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken over het concept Gebiedsplan Roden Zuid worden georganiseerd. De uitnodigingen van de gemeente daarvoor zullen wij tegen die tijd ook aan jullie bekendmaken.

Het is de bedoeling van de gemeente om met de inbreng van de aanwezigen en deelnemers tijdens de bijeenkomsten en gesprekken het Gebiedsplan vervolgens definitief te maken en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Daarna kan de gemeente aan de slag met het vervolg zoals stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.