Agenda Jaarvergadering 2019

Agenda jaarlijkse ledenvergadering WBV Roderveld op 9 mei 2019

Aanvang        :           20.00 uur

Plaats             :           Dorpshuis Nij Roon

 • Opening
 • Mededelingen
 • Bert Menninga stelt zich niet meer beschikbaar als bestuurslid voor de komende periode.
  • Het bestuur heeft Marcel Kies bereid gevonden om Bert zijn plaats in te nemen.
  • De werkgroepen Verkeer, Groen/Milieu en Speelvoorzieningen worden geïntegreerd binnen het bestuur.
  • Verslag Algemene Jaarvergadering november 2017
 • Verslag jaarvergadering 23 november 2017
 • Jaarverslag 2018

 • Financieel verslag Penningmeester Theun Nicolai

 • Verslag kascommissie de heren : Martien Mulder en Willem van der Werf

 • Ideeën/suggesties om iets zichtbaars “terug te doen” in de wijk:

b.v. bankjes plaatsen o.i.d.

 • Energiebesparing in onze wijk – Brigitte Arkema

 • Wethouder Jeroen Westendorp geeft tekst en uitleg omtrent de afvalinzameling en afvalverwerking in de Gemeente Noordenveld.

 • Rondvraag

 • Sluiting