Wijkbestuur

Dagelijks Bestuur
db@wijkbelangenroderveld.nl

  • Voorzitter: Yvonne Dijksterhuis
  • Secretaris: Rene de Zeeuw
  • Penningmeester: Léon van Nisselroy

Algemeen:

  • Marcel Kies
  • Trees van Dellen
  • Elzelien Noordijk