Jaarverslag WBV Roderveld 2016

Jaarverslag WBV Roderveld 2016

Het bestuur van de WBV betaat uit:
Albert Gelling, voorzitter
Theun Nicolai, penningmeester
Wil v.d. Velde, secretaris
De leden Truus van Dellen, Remco Schuurman en Bert Menninga.
Verder zijn Reinier Beuving, speelvoorzieningen, Geert Arends, verkeersveiligheid en Rob v.d. Kroft, milieu/groenvoorzieningen, regelmatig aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het actualiseren van het ledenbestand.
Van de meeste leden is inmiddels het email adres bekend, zodat we via de mail berichten kunnen verspreiden. Verder kan men via facebook het een en ander lezen.
Het innen van de contributie via incasso is goed verlopen

Op 19 maart was de nationale opschoondag. Een flink aantal bewoners van Roderveld deed hieraan mee. Het was zinvolle en gezellige activiteit, voor herhaling vatbaar.

Enkele bestuursleden woonden in juli de bijeenkomst op over de omgevingsvisie bij.
De bedoeling was met elkaar te praten over waar de gemeente naar toe wil in 2030. Dat is voor niet-gemeente politici moeilijk. Bovendien is 2030 nog erg ver en waarschijnlijk is de situatie dan heel anders. In een tweede bijeenkomst   werden diverse vragen aan de orde gesteld. Hier kwam weinig uit.

Ook in juli was er een  speelmiddag voor kinderen van de basisschool. Heel wat kinderen deden hieraan mee.
Er waren diverse activiteiten waaronder een springkussen en kinderen konden zich laten schminken. Dank aan Rob Meeng en Trees van Delen, die een belangrijk aandeel hadden in de organisatie.

Uiteraard is er ook dit jaar weer een schouw geweest, met uiteraard een voor- en naschouw.   Hiervan is een verslag bijgesloten.
Op verzoek is door de gemeente is een schouwcursus georganiseerd. Enkele leden van het bestuur hebben hieraan meegedaan.

Tijdens een participatie avond herijking BOR ( Beheer Openbare Ruimte) is namens de WBV Roderveld kritiek geuit op de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Noordenveld
Duidelijk is dat ook de overige WBV’s ontevreden zijn over het beheer (BOR). Resultaat is dat de gemeente extra budget beschikbaar heeft gesteld.

Het bestuur heeft contact gehad met een ambtenaar van de gemeente inzake de wateroverlast in onze wijk. De gemeente onderkent dit probleem en heeft toegezegd hier iets aan te doen. Er is hiervoor geld beschikbaar.

Een informatie avond over vluchtelingenwerk werd bezocht door een tweetal bestuursleden.

Sinds dit jaar is er een rubriek in De Krant genaamd “Even buurten” De WBV Roderveld heeft diverse malen stukken aangeleverd voor deze rubriek.