Voorafgaand aan deze wijkschouw wordt aan de buurtverbinder in iedere straat gevraagd of er zaken zijn die moeten worden meegenomen in de wijkschouw.

Hierbij worden verschillende aspecten van grijs (bestrating etc.) en groen (groenvoorzieningen etc.) nagelopen en gekeken of er tekortkomingen zijn, of verbeteringen wenselijk zijn.

Ook verkeersveiligheid en toegankelijkheid krijgen dan extra aandacht.

Aan de hand van een verslag van die schouw worden door de gemeente de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen uitgevoerd.

Heeft u zaken die u wilt aandragen voor de volgende schouw? meld het aan db@wijkbelangenroderveld.nl

Wijkschouw 15-11-2010 001