NIEUWSBERICHT BEWEEGPARK RODERVELD nr. 2, 24 november 2021

Beste buurtbewoner,

Na het nieuwsbericht van 1 juli jl. zijn we, zoals gezegd, verder gegaan met de voorbereiding van de subsidieaanvraag en fondsenwerving.

We zijn heel blij dat de gemeente deze week positief heeft besloten over onze subsidieaanvraag. Dat is een belangrijke stap in het realiseren van het beweegpark Roderveld. De overige aanvragen lopen nog, dus nog even geduld voordat we echt ter plekke kunnen gaan sporten.

Bij de subsidieaanvraag naar de gemeente is uitgegaan van een multifunctionele samenstelling van de beweegtoestellen. Dit betekent dat zowel ouderen als jongeren op het beweegpark oefeningen kunnen doen om hun kracht, conditie, balans en flexibiliteit te bevorderen. Afhankelijk van het definitieve, totaal beschikbare budget kunnen er nog een paar keuzes gemaakt worden in de toestellen. Mocht u daarover mee willen denken dan nodigen we uit dat per mail door te geven op beweegpark@rodenfitengezond.nl

U/je hoort daarover dan meer als het zover is.

Op ons verzoek mee te denken over spelregels hebben wij verder geen reacties gekregen. Dat betekent dat we vanuit vertrouwen er met elkaar voor gaan zorgen dat we het beweegpark netjes houden en overlast voorkomen. Net als op andere speelvelden en openbare ruimten.

Na de realisatie van het beweegpark kunnen gebruikers als zij dat wensen een begeleidingsprogramma volgen om de toestellen op een goede wijze te gebruiken. Daarover zullen we u/jullie te zijnertijd verder informeren.


We wachten nu eerst de overige, naar wij hopen, positieve besluiten van diverse fondsen af. Daarna kunnen we dan concreet verder.

Tot zover de actuele stand van zaken over het beweegpark Roderveld.

Met hartelijke, sportieve groet,

initiatiefnemers en ondersteuners,

Henriëtte van Essen

Jolet Dingen

Liesbeth Niessink

Hans Oorthuis

Martien Smid

Marjan Everts

Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut)

Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond)

Wouter Meertens (WIN)

Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld)