Gemeente informatie over aanstaande Asfaltonderhoud aan de Weidebloemenweg

 

 

Waarom asfaltonderhoud ?
Omdat in de asfaltdeklaag van de Weidebloemenweg ernstige scheuren en oneffenheden zitten, is onderhoud daaraan noodzakelijk.

Wat gaat er gebeuren?
De huidige asfaltdeklaag wordt door middel van frezen verwijderd waarna er een nieuwe deklaag van asfalt wordt aangebracht.

                          
Wanneer worden de werken uitgevoerd?
De onderhoudswerken staan gepland vanaf maandag 17 t/m vrijdag 21 april 2023. Er is voor deze week gekozen omdat de aannemer dan maar één keer rekening hoeft te houden met inzamelen van afval.
De werken worden in 2 fases uitgevoerd.

Fase 1 betreft het wegvak vanaf de Vogelwikke tot aan de Weegbree.

Fase 2 betreft het wegvak vanaf de Weegbree tot aan Weidebloemenweg 7.

 

Maandag 17 april worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de metalen putranden in het midden van de rijbaan van de Weidebloemenweg. Dit gaat om het wegvak vanaf de Vogelwikke tot en met de Weegbree. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer.

Dinsdag 18 en woensdag 19 april worden de asfalteringswerkzaamheden in fase 1 uitgevoerd. Er is dan geen verkeer op de Weidebloemenweg mogelijk vanaf de Vogelwikke tot de Weegbree. Dinsdag wordt de asfaltdeklaag gefreesd. De volgende dag (woensdag) zal de nieuwe asfaltdeklaag worden aangebracht. Zodra het asfalt voldoende is afgekoeld kan het verkeer weer gebruik maken van fase 1.
Donderdagmorgen wordt gestart met de asfalteringswerkzaamheden in fase 2. Vanaf donderdag 20 tot en met vrijdag 21 april is er dan dus geen verkeer op de Weidebloemenweg mogelijk vanaf de Weegbree tot aan de Roderweg.
Donderdag wordt gestart met het frezen van de asfaltdeklaag. De volgende dag (vrijdag) zal de nieuwe asfaltdeklaag worden aangebracht. Ook hier geldt, zodra het asfalt voldoende is afgekoeld kan het verkeer weer gebruik maken van de Weidebloemenweg.
Vanaf vrijdagavond/zaterdagmorgen kan het verkeer weer gebruik maken van de gehele Weidebloemenweg. De weersomstandigheden kunnen bovenstaande uitvoeringsplanning beïnvloeden. Informeren wijkbewoners en andere weggebruikers van de Weidebloemenweg.
Ruim twee weken voor aanvang van de werkzaamheden zal de aannemer informatieborden langs de Weidebloemenweg plaatsen waarmee de dagelijkse gebruikers van de straat worden geïnformeerd over de aanstaande wegstremmingen. In de week van 10 t/m 14 april zal in de
media aandacht aan de wegstremmingen worden besteed.

Afvalinzameling
Dinsdagmorgen 18 april worden rond 7.30 uur de papiercontainers geleegd. Dat geldt voor de volgende straten: Akkerwinde, Bremstraat, Boterbloem, Fluitenkruid, Koekoeksbloem, Pinksterbloem, Veenwortel, Veldbies, Weegbree en Weidebloemenweg.
Informeren bewoners
Alle aanwonenden van de Weidebloemenweg zijn op 27 maart schriftelijk geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de bereikbaarheid van de woningen.
Wegomleidingen.
Om de onvermijdelijke hinder voor de aanwonenden tot een minimum te beperken, worden er met behulp van borden omleidingsroutes ingesteld. Ook zullen er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars worden ingezet.
Hulpdiensten
De hulpdiensten worden vroegtijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en de wegstremmingen. Bij nood kunnen zij echter altijd op plek van bestemming komen.

Opschoondag een succes

       

De jaarlijkse landelijke opschoondag was in Roderveld al een paar jaar niet doorgegaan, maar dit jaar was het enthousiasme groot! Afgelopen zaterdag kwamen zich ruim veertig mensen vol goede moed om 9.30 melden voor actie! Mensen van alle leeftijden en achtergronden kwamen helpen. Koffie, neonhesjes, handschoenen, vuilniszakken en grijpers stonden klaar, en na een toespraakje en instructies ging iedereen op pad. In kleine groepjes werd de hele wijk doorgewerkt, en van klein zwerfvuil ontdaan.
De kinderen die meehielpen hadden hun eigen kleine grijpers gekregen, die ze mochten houden, en de vuilniszakken werden langzamerhand steeds voller. Het grote afval kon met foto aan de gemeente worden doorgegeven, dus dat gaat binnenkort ook weg. Er waren gelukkig straten die bijna helemaal schoon waren, maar op ander plekken was de ‘oogst’ heel groot, vaste plekken van hangjongeren, parkeerplekken waar de autoasbak naast de auto wordt geleegd, veel (gebroken) glas, blikjes, lege sigarettendoosjes en vooral héél veel hondenpoep, soms al in zakjes en tóch weggegooid…..
Na een kleine twee uur zwerfvuilruimen zag onze wijk er weer picobello uit, en kon iedereen terug naar het Dorpshuis in Nieuw Roden, waar voor de liefhebbers een heerlijke lunch werd geserveerd, die er goed in ging! Drie lange tafels waaraan gezellig gegeten werd en verhalen uitgewisseld over alles wat er was aangetroffen. Twee hele grote kliko’s vol waren het resultaat van de arbeid.
Hopelijk kunnen we dit ieder jaar weer doen, met langzamerhand steeds minder opbrengst! Aan het enthousiasme van de deelnemers zal het niet liggen!

Bedankt allemaal!