Actueel nieuws over het beweegpark

Nog voor de zomervakantie een feestelijke opening van Beweegpark

Het is al weer even geleden dat u een nieuwsbericht kreeg over het Beweegpark Roderveld. Daarin vertelden wij dat we na de subsidietoekenning en goedkeuring door de gemeente nog een aantal subsidieaanvragen moesten afwachten.

We zijn heel trots dat alle benodigde gelden inmiddels zijn toegekend! Dat betekent dat we verder kunnen met de praktische voorbereidingen van de ondergrond en daarna de toestellen kunnen plaatsen. Hieronder ziet u de definitieve tekening met de bestelde toestellen die in het ovale stuk geplaatst gaan worden.

Het is de bedoeling dat we dit prachtige beweegpark Roderveld nog voor de zomervakantie feestelijk gaan openen. Na de opening is er een begeleidingsprogramma om bewegen in de buitenruimte te stimuleren en de toestellen op een goede wijze te gebruiken.
Voor de aankleding aan de achterzijde van het beweegpark wordt het groen versterkt en de biodiversiteit gestimuleerd, en rondom het park zal een bloemenmengsel worden ingezaaid.

Mocht u/je nog vragen hebben of behoefte aan meer informatie laat dat dan weten op
beweegpark@rodenfitengezond.nl  of kom naar het informatie-uur op deze locatie (fietspad kruising tussen de Dorth en Nijenrode) op dinsdag 7 juni of donderdag 9 juni van 19.30-20.30 uur.
We kunnen u dan tezijnertijd ook meer vertellen over het begeleidingsprogramma en de definitieve opening van dit parkje. Op de website https://www.rodenfitengezond.nl/beweegpark kunt u ook het laatste nieuws over het beweegpark volgen.
Tot zover, met sportieve groet van de initiatiefgroep en ondersteuners,

Henriëtte van Essen, Jolet Dingen, Liesbeth Niessink, Hans Oorthuis, Martien Smid, Marjan Everts, Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut), Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond), Wouter Meertens (WIN), Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld)