Verzakkingen aan Den Dam en Dorth

Nieuwsbrief van Woonborg waarin zij informatie geven over de ontwikkelingen bij de woningen aan Den Dam & Dorth.

Straataanzicht 31 woningen Den Dam / Dorth
Scheurvorming & verzakking:
Aan Den Dam 1 t/m 49 en Dorth 1 t/m 11 staan 31 soortgelijke woningen. Bij 10 woningen in deze buurt is sprake van ernstige scheurvorming en verzakking. Dit betreft twee rijen woningen aan Den Dam 21 t/m 29 en 41 t/m 49. Deze woningen staan inmiddels leeg, de bewoners zijn begin 2019 verhuisd naar vervangende woonruimte.
Situatietekening: 10 woningen zijn geel ingekleurd
Wat is er precies gebeurd?
Op het plaatje hieronder ziet u 2 rode lijnen lopen. Bij een aantal woningen is er sprake van scheurvorming ter hoogte van het schuurtje. Het schuurtje verzakt, wat zorgt voor spanning op de woning. Bij een aantal andere woningen is er sprake van scheurvorming aan de tuinkant van de woning. Dit zorgt voor spanning in die muur en de kopgevels van de rij woningen.

Duidelijkheid voor voormalige bewoners:
Omdat Woonborg de bewoners van Den Dam in Roden niet in onzekerheid wil laten, is besloten dat de voormalige bewoners van de genoemde 10 woningen per direct in aanmerking komen voor het sociaal reglement. Op deze manier kunnen bewoners definitieve keuzes maken voor hun woonruimte. Ze worden daarbij ondersteund door Woonborg met regelingen en vergoedingen voor verhuis- en inrichtingskosten.
Onderzoek Wiertsema & Partners loopt nog
Wat er met de 31 woningen aan Den Dam gaat gebeuren is nog niet bekend. Uit onderzoek dat Woonborg door onderzoeksbureau Wiertsema & Partners laat uitvoeren, is gebleken dat de scheuren in de 10 woningen door verschillende omstandigheden zijn veroorzaakt. De exacte oorzaak is voor Woonborg nog niet vast te stellen. Daarvoor ontbreken nog enkele gegevens, waar het onderzoeksbureau zich momenteel op richt.
Wel lijkt het duidelijk dat de 10 woningen aan Den Dam dusdanig beschadigd zijn, dat reparatie niet meer mogelijk is. Zolang de woningen nog niet zijn gesloopt, laat Woonborg de metingen in en aan de woningen doorlopen. Daarnaast houden we een oogje in het zeil en beperken we de wildgroei van onkruid. De woningen staan tussen hekken.
Woningrij tussen de hekken;
Grondwaterstand en kwaliteit van de bodem;
Onderzoek tot nu toe heeft duidelijk gemaakt dat de problematiek te maken heeft met de grondwaterstand, in combinatie met de kwaliteit van de bodem. Onderzoekers van Wiertsema & Partners constateren dat de samenstelling van de bodem onder en rondom de woningen aan Den Dam zeer wisselend is. Die bodem bestaat uit potklei en zand. De potklei bevindt zich op verschillende dieptes en die diepte is per woningblok anders. We verwachten later dit jaar het onderzoek af te ronden.

Contactgegevens Woonborg
Telefoon : (0592) 303 600