Roden Zuid informatie

Bijeenkomsten

Op speciale bijeenkomsten kan iedereen langskomen om zijn of haar mening te geven. Wat vinden omwonenden en toekomstige bewoners belangrijk voor de ontwikkeling van dit gebied? Hoe moeten de nieuwe woongebieden er precies uitzien? 

Inloopbijeenkomsten

Op ondergenoemde data zijn de inloopbijeenkomsten bij Sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden). U bent van harte welkom tussen 17.00 en 19.30 uur voor meer informatie over de plannen.  

  • Maandag 13 november
  • Donderdag 16 november
  • Dinsdag 21 november 
  • Donderdag 23 november 

Verdiepende groepsgesprekken/-discussie

Wilt u langer meedenken en -praten over het plan? Meld u dan via het aanmeldformulier aan voor één van de groepsgesprekken bij Sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden). Aan de hand van een aantal stellingen gaat u in gesprek met andere betrokkenen en belangstellenden over het Gebiedsplan. De groepsgesprekken zijn op ondergenoemde data van 20.00 tot 21.00 uur. Opgave is verplicht.

  • Maandag 13 november
  • Donderdag 16 november
  • Dinsdag 21 november 
  • Donderdag 23 november 

Online vragenlijst en ideeënbus

Komt u niet naar de bijeenkomsten, maar wilt u wel meedenken en uw inbreng geven? Dan kunt u uw ideeën en voorstellen achterlaten in de digitale ideeënbus. Ook kunt u uw mening geven via de vragenlijst met stellingen.

Contact

Heeft u vragen? Stuur een mail naar rodenzuid@noordenveld.nl of bel 088 – 050 88 88

Inloop spreekuur wijkagent

 

Inloopspreekuur Wijkagent

 

De wijkagent is aanspreekbaar voor al je vragen over wat er speelt in de wijk of in de buurt. De wijkagent is er om problemen op te lossen en liever nog, te voorkomen.

Elke donderdag van 13:00 tot 15:30 uur houdt de wijkagent een inloopspreekuur in de bibliotheek.

Vogelkasjes klaar voor de lente

Dinsdag 24 oktober was het weer zover, de jaarlijkse vogelkast schoonmaak actie in het Hullenbosje. Elk jaar trekt een groep bewoners het bosje in gewapend met ladder en  schoonmaak spulletjes met als doel de nestkastjes schoon te maken. De kastjes zijn hierna weer spik & span en zijn klaar om volgende lente veel vogels te ontvangen. Ook dit jaar waren de kastjes weer goed benut dus was er genoeg te poetsen. Alles hangt er nu weer klaar voor!

Na afloop van deze geslaagde middag werd de groep getrakteerd op een consumptie in het zwembad waarna een ieder tevreden naar huis terugkeerde. 

 

Voortgang plannen Roden Zuid

 

We willen jullie bijpraten over onze contacten met de gemeente over de plannen voor Roden Zuid. Afgelopen week hebben we gesproken met de projectleider van de gemeente. Hij heeft ons op hoofdlijnen op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De gemeente werkt nu aan het concept Gebiedsplan Roden Zuid. De inhoud van het concept Gebiedsplan is een uitwerking van twee jaar geleden, toen er (ook) bijeenkomsten zijn georganiseerd en besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Dat gaat de gemeente nu weer doen. Waarschijnlijk in november zullen er meerdere inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken over het concept Gebiedsplan Roden Zuid worden georganiseerd. De uitnodigingen van de gemeente daarvoor zullen wij tegen die tijd ook aan jullie bekendmaken.

Het is de bedoeling van de gemeente om met de inbreng van de aanwezigen en deelnemers tijdens de bijeenkomsten en gesprekken het Gebiedsplan vervolgens definitief te maken en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Daarna kan de gemeente aan de slag met het vervolg zoals stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2023

Op donderdag 5 Oktober (19:30 tot 20:30 uur)  staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland.  Locatie is “Dorpshuus-NijRoon” aan de Roderweg 86 in Nieuw-Roden.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Aansluitend aan deze vergadering wordt er een Pub quiz georganiseerd waar een ieder van harte welkom is dus ook niet leden.

Snelheidscampagne VVN

 

Snelheidscampagne om de vaart eruit te halen

Veilig Verkeer Nederland organiseert in samenwerking met de Drentse gemeenten en politie vanaf 26 juni op 50 locaties in de provincie Drenthe snelheidsmetingen. Enthousiaste VVN vrijwilligers voeren de metingen uit. Dit gebeurt met laserguns op zowel 30 km/uur-wegen als op 50 km/uur-wegen. Doel? Samen streven naar nul verkeersslachtoffers. 

Wie in Drenthe woont of er regelmatig komt, weet het als geen ander: Drenthe is prachtig. Toch ‘sjeezen’ we er met z’n allen vaak snel doorheen. Dat is gevaarlijk én zonde, want het is weer druk op de weg en Drenthe is zo mooi. Dus hoog tijd om bestuurders te attenderen op de rijsnelheid. De actie start gaat op 26 juni in Meppel van start.

Samen voor een veilige leefomgeving

Met de actie vraagt de provincie aandacht voor de onveiligheidsgevoelens van bewoners en verkeersdeelnemers op die plek. Op meerdere plaatsen in Drenthe klagen inwoners over hardrijders in de buurt. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt ook dat de rijsnelheden in Drenthe te hoog liggen. Dat draagt bij aan onveilige situaties op Drentse wegen. 

Opfrissen van verkeerskennis

De Mobiliteitsraad Drenthe wil het aantal hardrijders verminderen en wil met de snelheidscampagne aandacht vragen voor rijsnelheden in het verkeer. Het is soms lastig om te weten en onthouden hoe hard je ergens mag rijden. Daarom heeft de Mobiliteitsraad een speciale website ontwikkeld. Op deze website wordt weergegeven welke snelheidslimieten gelden bij verschillende wegen.  

Onveilige verkeerssituaties melden

Binnen het VVN Participatiepunt waar mensen situaties kunnen melden die zij als onveilig beschouwen, komen regelmatig meldingen binnen van buurtbewoners die zich zorgen maken over te hoge snelheden. In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur, tenzij anders is aangegeven. Ruim 50% van alle meldingen die bij het VVN-Participatiepunt binnenkomen gaat over te hoge snelheden. Juist in de leefomgeving en in de 30 km/uur-gebieden wordt snelheid ervaren als verkeersprobleem. In termen van verkeersveiligheid is op het thema snelheid nog steeds de grootste verkeersveiligheidswinst te boeken. Buurtbewoners die de situatie in hun omgeving willen verbeteren kunnen aan de slag met behulp van een VVN Buurtactie.

Meedenken over laadpalen

Het aantal elektrische voertuigen neemt toe. Daardoor ook de vraag naar laadpalen om deze auto’s mee op te kunnen laden. Dat gebeurt nu op eigen terrein en in de openbare ruimte van de gemeente Noordenveld.

Kortom: er staan nu al laadpalen in de gemeente, maar het zullen er de komende jaren veel meer worden.

Bekijk de voorgestelde locaties en deel uw mening met ons.  

Kaart met mogelijke locaties
Royal HaskoningDHV heeft voor de provincie Drenthe een plankaart met laadpalen opgesteld. Dit in overleg met de gemeenten. Per wijk is voor de periode tot en met 2030 een voorspelling gedaan van het aantal palen dat naar verwachting nodig is.
Redenen voor een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte:
* Als de bezitter van een elektrische auto geen eigen oprit of parkeerplek heeft, terwijl er binnen 250 meter geen andere openbare laadpaal in de buurt is
* Een bestaande laadpaal in de buurt wordt zoveel gebruikt, dat een extra laadpaal gewenst is
De gemeente wijst een locatie aan als erg interessant

Geef uw mening voor zondag 17 september
U kunt tot en met zondag 17 september uw mening over de locaties geven via deze link:
www.noordenveld.nl/meedenken-over-laadpalen

We zijn samen met andere gemeenten een samenwerking met Equans aangegaan voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Het bedrijf maakt de komende jaren gebruik van de plankaart.
De gemeente beoordeelt of de voorgestelde locatie nog steeds de meest geschikte plek is. Daarna nemen wij een verkeersbesluit, zodat inwoners de mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan.
Naar verwachting start Equans in september met de plaatsing van openbare laadpalen. Dit gebeurt op aanvraag.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aafke Hania van de afdeling Verkeer:  a.hania@noordenveld.nl

Het nieuwe bestuur stelt zich voor

Elzelien (algemeen lid)

  

Even voorstellen: ik ben Elzelien Noordijk, gepensioneerd IC verpleegkundige. Ruim zes jaar geleden kwam ik uit Groningen in Roden wonen. In Helpman was ik jarenlang penningmeester van Wijkcomité Helpman, een hele actieve club toen, en ik wilde hier ook wel weer wat doen voor de wijk. Er was toen niemand nodig, nu wel, en zo is het er toch weer van gekomen. Het is eigenlijk de beste manier om meer medezeggenschap te krijgen over je eigen woonomgeving. Ik heb in het bestuur geen eigen ‘portefeuille’ maar ik zal inspringen waar het nodig is.

Trees  (algemeen lid)
Wij wonen 42 jaar in de wijk Roderveld en wij wonen hier nog steeds met heel veel plezier. Niet ver van het bos , een ideale plek om met de hond te wandelen. Ook wonen wij op loopafstand van het centrum van Roden en Nw. Roden, kortom een super mooie plek. Ik zit nu ongeveer 10 jaar in het bestuur van de Wijkbelangenvereniging. Ik heb niet een speciale functie maar doe veel voorkomende zaken, oa het mede organiseren van de Opschoondag en de kinderspeelmiddag. Verder ben ik namens onze vereniging betrokken bij de plaatsing van een Kjoeb aan de Zijpendaal. 
 
 

Yvonne (voorzitter)

 

Sinds 5,5 jaar woon ik in het mooie Roden in de fijne wijk Roderveld. Iets om trots op te zijn en te koesteren. Daarom ben ik vorig jaar toegetreden tot het bestuur. Dit doe ik in de rol van voorzitter. Als voorzitter onderhoud ik o.a. het contact met de gemeente. Met 4 nieuwe en 2 ervaren leden zijn we een vrij nieuw bestuur. Doel is om de wijkbelangenvereniging Roderveld weer op de kaart te zetten en aanspreekpunt te zijn voor de inwoners van de wijk richting de gemeente. Valt je wat op? Of is er een mooie mijlpaal in de wijk die je wil delen? Laat het ons weten, dan pakken we dit op!

Marcel (algemeen lid)

 

 

Ik zal mijzelf voorstellen. Ik ben Marcel Kies en al vijf jaar bestuurslid van de wijkbelangenvereniging Roderveld. Ik ben woonachtig in de wijk Roderveld 4 en woon hier met veel plezier.  Als bestuurslid houd ik mij vooral bezig met de jaarlijkse schouw van de wijk Roderveld. Gezamenlijk met de vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld, wijkpolitie, woningbouwverenigingen en wijkbelangenvereniging gaan we door de wijk om te kijken hoe deze ervoor staat. Afgehandelde en openstaande punten van vorige wijkschouw worden besproken en nieuwe observaties genoteerd en onder de aandacht gebracht. De jaarlijkse wijkschouw wordt georganiseerd om de wijk leefbaar en mooi te houden! Indien er punten zijn die onder de aandacht gebracht moeten worden kunnen wij deze meenemen in de wijkschouw.

Léon (penningmeester

Het grootste deel van mijn leven woon ik met veel plezier in onze wijk. Het is een paar honderd meter van ons huis naar bos en weiland, winkels of het busstation naar stad. Het is een wijk met goede verbindingen voor fiets en auto naar het centrum van Roden, de stad en de dorpen om ons heen. Met covid heb ik ervaren hoe belangrijk het is contact te houden met de bewoners om mij heen. Samen met de andere leden in het bestuur wil ik mij inzetten voor een mooie en veilige woonomgeving.

René (secretaris)

)

Mijn naam is René de Zeeuw en sinds 2002 naar Roden verhuisd waar ik met mijn gezin met veel plezier woon.  Intussen geniet ik van mijn pensioen en heb  daardoor meer tijd gekregen om me in te kunnen zetten voor onze woonomgeving. Vorig jaar heb ik me aangesloten bij de wijkbelangen vereniging en de taak van secretaris opgepakt. Daarnaast hou ik me  bezig met onze website.