Snelheidscampagne VVN

 

Snelheidscampagne om de vaart eruit te halen

Veilig Verkeer Nederland organiseert in samenwerking met de Drentse gemeenten en politie vanaf 26 juni op 50 locaties in de provincie Drenthe snelheidsmetingen. Enthousiaste VVN vrijwilligers voeren de metingen uit. Dit gebeurt met laserguns op zowel 30 km/uur-wegen als op 50 km/uur-wegen. Doel? Samen streven naar nul verkeersslachtoffers. 

Wie in Drenthe woont of er regelmatig komt, weet het als geen ander: Drenthe is prachtig. Toch ‘sjeezen’ we er met z’n allen vaak snel doorheen. Dat is gevaarlijk én zonde, want het is weer druk op de weg en Drenthe is zo mooi. Dus hoog tijd om bestuurders te attenderen op de rijsnelheid. De actie start gaat op 26 juni in Meppel van start.

Samen voor een veilige leefomgeving

Met de actie vraagt de provincie aandacht voor de onveiligheidsgevoelens van bewoners en verkeersdeelnemers op die plek. Op meerdere plaatsen in Drenthe klagen inwoners over hardrijders in de buurt. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt ook dat de rijsnelheden in Drenthe te hoog liggen. Dat draagt bij aan onveilige situaties op Drentse wegen. 

Opfrissen van verkeerskennis

De Mobiliteitsraad Drenthe wil het aantal hardrijders verminderen en wil met de snelheidscampagne aandacht vragen voor rijsnelheden in het verkeer. Het is soms lastig om te weten en onthouden hoe hard je ergens mag rijden. Daarom heeft de Mobiliteitsraad een speciale website ontwikkeld. Op deze website wordt weergegeven welke snelheidslimieten gelden bij verschillende wegen.  

Onveilige verkeerssituaties melden

Binnen het VVN Participatiepunt waar mensen situaties kunnen melden die zij als onveilig beschouwen, komen regelmatig meldingen binnen van buurtbewoners die zich zorgen maken over te hoge snelheden. In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur, tenzij anders is aangegeven. Ruim 50% van alle meldingen die bij het VVN-Participatiepunt binnenkomen gaat over te hoge snelheden. Juist in de leefomgeving en in de 30 km/uur-gebieden wordt snelheid ervaren als verkeersprobleem. In termen van verkeersveiligheid is op het thema snelheid nog steeds de grootste verkeersveiligheidswinst te boeken. Buurtbewoners die de situatie in hun omgeving willen verbeteren kunnen aan de slag met behulp van een VVN Buurtactie.

Meedenken over laadpalen

Het aantal elektrische voertuigen neemt toe. Daardoor ook de vraag naar laadpalen om deze auto’s mee op te kunnen laden. Dat gebeurt nu op eigen terrein en in de openbare ruimte van de gemeente Noordenveld.

Kortom: er staan nu al laadpalen in de gemeente, maar het zullen er de komende jaren veel meer worden.

Bekijk de voorgestelde locaties en deel uw mening met ons.  

Kaart met mogelijke locaties
Royal HaskoningDHV heeft voor de provincie Drenthe een plankaart met laadpalen opgesteld. Dit in overleg met de gemeenten. Per wijk is voor de periode tot en met 2030 een voorspelling gedaan van het aantal palen dat naar verwachting nodig is.
Redenen voor een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte:
* Als de bezitter van een elektrische auto geen eigen oprit of parkeerplek heeft, terwijl er binnen 250 meter geen andere openbare laadpaal in de buurt is
* Een bestaande laadpaal in de buurt wordt zoveel gebruikt, dat een extra laadpaal gewenst is
De gemeente wijst een locatie aan als erg interessant

Geef uw mening voor zondag 17 september
U kunt tot en met zondag 17 september uw mening over de locaties geven via deze link:
www.noordenveld.nl/meedenken-over-laadpalen

We zijn samen met andere gemeenten een samenwerking met Equans aangegaan voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Het bedrijf maakt de komende jaren gebruik van de plankaart.
De gemeente beoordeelt of de voorgestelde locatie nog steeds de meest geschikte plek is. Daarna nemen wij een verkeersbesluit, zodat inwoners de mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan.
Naar verwachting start Equans in september met de plaatsing van openbare laadpalen. Dit gebeurt op aanvraag.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aafke Hania van de afdeling Verkeer:  a.hania@noordenveld.nl