Bewoners initiatief Fluitekruid

Een gezelliger en kleurrijke groenstrook aan de Fluitekruid.
Aan de Fluitekruid ligt een groenstrook in het midden van de straat. Ieder huis kijkt er op uit. Toen ik hier kwam wonen was ik meteen enthousiast over het uitzicht. Na een tijdje miste ik toch wel kleur en gezelligheid. Ook zag ik mogelijkheden om dit veldje te gebruiken voor het samenbrengen van de
bewoners in deze straat. Begin 2022 deed Woonborg een oproep met de vraag: hoe kunnen we onze straten wat groener maken, toen zag ik mijn kans. Ik heb mijn idee gemaild en Woonborg was ook meteen enthousiast, omdat de groenstrook van de gemeente is hebben we die er ook bij betrokken.
Na meerder overleggen hebben we besloten om de hele straat/de omliggende huizen er bij te betrekken. Zo was er op 6 oktober een bijeenkomst op het grasveldje bij de Fluitekruid. Hier werd uitgelegd waar het idee vandaan komt en er werden voorbeelden van andere straten gepresenteerd.
Daarnaast werd aan de bewoners gevraagd wat zij hiervan vinden en welke ideeën zij hebben. De opkomst was groot. Woonborg, de Gemeente Noordenveld en WIN (Welzijn in Noordenveld) waren allemaal aanwezig. Iedereen heeft zijn ideeën op papier gezet en er werd veel gepraat, dus het samenbrengen was al begonnen. 
Van al deze ideeën gaan we een plan maken, hierin willen we alle bewoners weer in betrekken door bv: 3 plannen maken en dat bewoners hun voorkeur geven. Wordt vervolgd. 

Tjitske Kuiper