Nieuwsbericht BEWEEGPARK RODERVELD

Beste buurtbewoner,
Het gaat gebeuren!

Op zaterdagmiddag 15 oktober om 15.00 uur is de officiële opening van
het beweegpark Roderveld. (bij de kruising van de fietspaden achter Dorth en Nijenrode/Hofwijck)

Een prachtige aanwinst voor onze buurt om lekker te bewegen in de buitenlucht en elkaar op sportieve wijze te ontmoeten. We hopen dat jullie veel gebruik gaan maken van de mooie toestellen om zo conditie, lenigheid, kracht en balans te versterken/op peil te houden. Samen bewegen is gezellig en goed voor de gezondheid.

We nodigen jullie van harte uit om bij de opening aanwezig te zijn!
Direct na de opening door wethouder Alex Wekema en Anouk Liewes is er onder deskundige begeleiding van Keeke van Reijendam een korte training om de toestellen in gebruik te nemen. Voor de liefhebbers geeft Keeke daarna wekelijks een gratis training op vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Bij de opening kun je je hiervoor aanmelden of mailen naar beweegpark@rodenfitengezond.nl

In november gaan we nog een informatieavond organiseren voor geïnteresseerden die bijvoorbeeld voor hun praktijk, vereniging of school gebruik willen maken van het beweegpark. Daarbij besteden we ook aandacht aan een “Train-de-trainer”-programma voor diegenen die zelf met wat buurtgenoten willen komen trainen. Als je interesse hebt voor deze infoavond mail dan naam en telefoonnummer naar beweegpark@rodenfitengezond.nl dan sturen we een uitnodiging als de datum bekend is.

Mocht u/je nog vragen of meer informatie willen hebben, laat dat dan weten op eerder genoemd mailadres. Op de website  https://www.rodenfitengezond.nl/beweegpark kunt u ook het laatste nieuws over het beweegpark volgen.

We zien jullie graag op 15 oktober en natuurlijk vooral daarna op beweegpark Roderveld!
Tot dan, met sportieve groet van de initiatiefgroep en ondersteuners, Henriëtte van Essen, Jolet Dingen, Liesbeth Niessink, Hans Oorthuis, Martien Smid, Marjan Everts,
Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut), Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond), Wouter Meertens (WIN), Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld).


 

Actueel nieuws over het beweegpark

Nog voor de zomervakantie een feestelijke opening van Beweegpark

Het is al weer even geleden dat u een nieuwsbericht kreeg over het Beweegpark Roderveld. Daarin vertelden wij dat we na de subsidietoekenning en goedkeuring door de gemeente nog een aantal subsidieaanvragen moesten afwachten.

We zijn heel trots dat alle benodigde gelden inmiddels zijn toegekend! Dat betekent dat we verder kunnen met de praktische voorbereidingen van de ondergrond en daarna de toestellen kunnen plaatsen. Hieronder ziet u de definitieve tekening met de bestelde toestellen die in het ovale stuk geplaatst gaan worden.

Het is de bedoeling dat we dit prachtige beweegpark Roderveld nog voor de zomervakantie feestelijk gaan openen. Na de opening is er een begeleidingsprogramma om bewegen in de buitenruimte te stimuleren en de toestellen op een goede wijze te gebruiken.
Voor de aankleding aan de achterzijde van het beweegpark wordt het groen versterkt en de biodiversiteit gestimuleerd, en rondom het park zal een bloemenmengsel worden ingezaaid.

Mocht u/je nog vragen hebben of behoefte aan meer informatie laat dat dan weten op
beweegpark@rodenfitengezond.nl  of kom naar het informatie-uur op deze locatie (fietspad kruising tussen de Dorth en Nijenrode) op dinsdag 7 juni of donderdag 9 juni van 19.30-20.30 uur.
We kunnen u dan tezijnertijd ook meer vertellen over het begeleidingsprogramma en de definitieve opening van dit parkje. Op de website https://www.rodenfitengezond.nl/beweegpark kunt u ook het laatste nieuws over het beweegpark volgen.
Tot zover, met sportieve groet van de initiatiefgroep en ondersteuners,

Henriëtte van Essen, Jolet Dingen, Liesbeth Niessink, Hans Oorthuis, Martien Smid, Marjan Everts, Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut), Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond), Wouter Meertens (WIN), Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld)

NIEUWSBERICHT BEWEEGPARK RODERVELD nr. 2, 24 november 2021

Beste buurtbewoner,

Na het nieuwsbericht van 1 juli jl. zijn we, zoals gezegd, verder gegaan met de voorbereiding van de subsidieaanvraag en fondsenwerving.

We zijn heel blij dat de gemeente deze week positief heeft besloten over onze subsidieaanvraag. Dat is een belangrijke stap in het realiseren van het beweegpark Roderveld. De overige aanvragen lopen nog, dus nog even geduld voordat we echt ter plekke kunnen gaan sporten.

Bij de subsidieaanvraag naar de gemeente is uitgegaan van een multifunctionele samenstelling van de beweegtoestellen. Dit betekent dat zowel ouderen als jongeren op het beweegpark oefeningen kunnen doen om hun kracht, conditie, balans en flexibiliteit te bevorderen. Afhankelijk van het definitieve, totaal beschikbare budget kunnen er nog een paar keuzes gemaakt worden in de toestellen. Mocht u daarover mee willen denken dan nodigen we uit dat per mail door te geven op beweegpark@rodenfitengezond.nl

U/je hoort daarover dan meer als het zover is.

Op ons verzoek mee te denken over spelregels hebben wij verder geen reacties gekregen. Dat betekent dat we vanuit vertrouwen er met elkaar voor gaan zorgen dat we het beweegpark netjes houden en overlast voorkomen. Net als op andere speelvelden en openbare ruimten.

Na de realisatie van het beweegpark kunnen gebruikers als zij dat wensen een begeleidingsprogramma volgen om de toestellen op een goede wijze te gebruiken. Daarover zullen we u/jullie te zijnertijd verder informeren.


We wachten nu eerst de overige, naar wij hopen, positieve besluiten van diverse fondsen af. Daarna kunnen we dan concreet verder.

Tot zover de actuele stand van zaken over het beweegpark Roderveld.

Met hartelijke, sportieve groet,

initiatiefnemers en ondersteuners,

Henriëtte van Essen

Jolet Dingen

Liesbeth Niessink

Hans Oorthuis

Martien Smid

Marjan Everts

Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut)

Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond)

Wouter Meertens (WIN)

Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld)

Pingo’s en pingoruïnes in Roderveld IV

Hier voor u ziet u een laagte in het landschap die deels gevuld is met water. Dit is een pingoruïne: een kom die ontstaan is in de laatste fase van de laatste ijstijd, het Weichselien’.

Zo begint ook de tekst op een nieuw informatiebord die de gemeente in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe heeft ontworpen. Op het bord staat veel informatie over hoe dit bijzondere landschapselement is ontstaan en vele andere interessante weetjes hierover. In het Pingo Programma op www.pingoruines.nl kun u meer te weten komen over diverse pingoruïnes in Drenthe.

Wilt u zelf deze nog goed herkenbare pingoruïne bewonderen? Hij ligt in de wijk Roderveld IV tussen de 2 speeltuinen.

Verzakkingen aan Den Dam en Dorth

Nieuwsbrief van Woonborg waarin zij informatie geven over de ontwikkelingen bij de woningen aan Den Dam & Dorth.

Straataanzicht 31 woningen Den Dam / Dorth
Scheurvorming & verzakking:
Aan Den Dam 1 t/m 49 en Dorth 1 t/m 11 staan 31 soortgelijke woningen. Bij 10 woningen in deze buurt is sprake van ernstige scheurvorming en verzakking. Dit betreft twee rijen woningen aan Den Dam 21 t/m 29 en 41 t/m 49. Deze woningen staan inmiddels leeg, de bewoners zijn begin 2019 verhuisd naar vervangende woonruimte.
Situatietekening: 10 woningen zijn geel ingekleurd
Wat is er precies gebeurd?
Op het plaatje hieronder ziet u 2 rode lijnen lopen. Bij een aantal woningen is er sprake van scheurvorming ter hoogte van het schuurtje. Het schuurtje verzakt, wat zorgt voor spanning op de woning. Bij een aantal andere woningen is er sprake van scheurvorming aan de tuinkant van de woning. Dit zorgt voor spanning in die muur en de kopgevels van de rij woningen.

Duidelijkheid voor voormalige bewoners:
Omdat Woonborg de bewoners van Den Dam in Roden niet in onzekerheid wil laten, is besloten dat de voormalige bewoners van de genoemde 10 woningen per direct in aanmerking komen voor het sociaal reglement. Op deze manier kunnen bewoners definitieve keuzes maken voor hun woonruimte. Ze worden daarbij ondersteund door Woonborg met regelingen en vergoedingen voor verhuis- en inrichtingskosten.
Onderzoek Wiertsema & Partners loopt nog
Wat er met de 31 woningen aan Den Dam gaat gebeuren is nog niet bekend. Uit onderzoek dat Woonborg door onderzoeksbureau Wiertsema & Partners laat uitvoeren, is gebleken dat de scheuren in de 10 woningen door verschillende omstandigheden zijn veroorzaakt. De exacte oorzaak is voor Woonborg nog niet vast te stellen. Daarvoor ontbreken nog enkele gegevens, waar het onderzoeksbureau zich momenteel op richt.
Wel lijkt het duidelijk dat de 10 woningen aan Den Dam dusdanig beschadigd zijn, dat reparatie niet meer mogelijk is. Zolang de woningen nog niet zijn gesloopt, laat Woonborg de metingen in en aan de woningen doorlopen. Daarnaast houden we een oogje in het zeil en beperken we de wildgroei van onkruid. De woningen staan tussen hekken.
Woningrij tussen de hekken;
Grondwaterstand en kwaliteit van de bodem;
Onderzoek tot nu toe heeft duidelijk gemaakt dat de problematiek te maken heeft met de grondwaterstand, in combinatie met de kwaliteit van de bodem. Onderzoekers van Wiertsema & Partners constateren dat de samenstelling van de bodem onder en rondom de woningen aan Den Dam zeer wisselend is. Die bodem bestaat uit potklei en zand. De potklei bevindt zich op verschillende dieptes en die diepte is per woningblok anders. We verwachten later dit jaar het onderzoek af te ronden.

Contactgegevens Woonborg
Telefoon : (0592) 303 600