Nieuw bestuur WBV Roderveld

Op 25 Oktober 2022 is het nieuwe bestuur van de WBV Roderveld geïnstalleerd. 

Bestuur bestaat nu uit de volgende leden:

  • Voorzitter Yvonne Dijksterhuis
  • Secretaris René de Zeeuw
  • Penningmeester Léon van Nisselroy
  • Algemeen en webbeheer Marcel Kies
  • Algemeen Trees van Dellen
  • Algemeen Elzelien Noordijk