14 Maart – Thema avond LGN over plan Roden-Zuid

Op 1 november 2023 sprak de gemeenteraad over het vrij geven van het concept gebiedsplan Roden-Zuid voor inspraak. Inwoners hebben in november en december op het concept kunnen reageren.

Verdere behandeling in de raad is vanwege de vele reacties, uitgesteld van maart/april naar juni 2024. In Roden-Zuid zullen onder meer oplossingen moeten komen voor een veiliger verkeer, verbetering van sportaccommodaties, vernieuwing van de Noorderkroon en opvang van water. Daarnaast dreigen landschap en natuur door woningbouw te worden aangetast.
Veel mensen hebben zich al tot de lokale politiek gewend om hun zorgen te uiten. Voor LGN is dat een reden om met betrokkenen te overleggen over het vervolg en over de mogelijkheden om de verschillende belangen in Roden-Zuid tot hun recht te laten komen.

Iedereen die vragen wil stellen of wil meepraten is van harte welkom op donderdag 14 maart 2024 vanaf 19:30 uur in dörpshuus NijRoon, Roderweg 86, 9311 PB Nieuw-Roden.

Raadsleden en bestuursleden van LGN zijn dan aanwezig om informatie te geven en te luisteren naar wat er
leeft onder onze inwoners.

3 maart 2024