Verzakkingen aan Den Dam en Dorth

Nieuwsbrief van Woonborg waarin zij informatie geven over de ontwikkelingen bij de woningen aan Den Dam & Dorth.

Straataanzicht 31 woningen Den Dam / Dorth
Scheurvorming & verzakking:
Aan Den Dam 1 t/m 49 en Dorth 1 t/m 11 staan 31 soortgelijke woningen. Bij 10 woningen in deze buurt is sprake van ernstige scheurvorming en verzakking. Dit betreft twee rijen woningen aan Den Dam 21 t/m 29 en 41 t/m 49. Deze woningen staan inmiddels leeg, de bewoners zijn begin 2019 verhuisd naar vervangende woonruimte.
Situatietekening: 10 woningen zijn geel ingekleurd
Wat is er precies gebeurd?
Op het plaatje hieronder ziet u 2 rode lijnen lopen. Bij een aantal woningen is er sprake van scheurvorming ter hoogte van het schuurtje. Het schuurtje verzakt, wat zorgt voor spanning op de woning. Bij een aantal andere woningen is er sprake van scheurvorming aan de tuinkant van de woning. Dit zorgt voor spanning in die muur en de kopgevels van de rij woningen.

Duidelijkheid voor voormalige bewoners:
Omdat Woonborg de bewoners van Den Dam in Roden niet in onzekerheid wil laten, is besloten dat de voormalige bewoners van de genoemde 10 woningen per direct in aanmerking komen voor het sociaal reglement. Op deze manier kunnen bewoners definitieve keuzes maken voor hun woonruimte. Ze worden daarbij ondersteund door Woonborg met regelingen en vergoedingen voor verhuis- en inrichtingskosten.
Onderzoek Wiertsema & Partners loopt nog
Wat er met de 31 woningen aan Den Dam gaat gebeuren is nog niet bekend. Uit onderzoek dat Woonborg door onderzoeksbureau Wiertsema & Partners laat uitvoeren, is gebleken dat de scheuren in de 10 woningen door verschillende omstandigheden zijn veroorzaakt. De exacte oorzaak is voor Woonborg nog niet vast te stellen. Daarvoor ontbreken nog enkele gegevens, waar het onderzoeksbureau zich momenteel op richt.
Wel lijkt het duidelijk dat de 10 woningen aan Den Dam dusdanig beschadigd zijn, dat reparatie niet meer mogelijk is. Zolang de woningen nog niet zijn gesloopt, laat Woonborg de metingen in en aan de woningen doorlopen. Daarnaast houden we een oogje in het zeil en beperken we de wildgroei van onkruid. De woningen staan tussen hekken.
Woningrij tussen de hekken;
Grondwaterstand en kwaliteit van de bodem;
Onderzoek tot nu toe heeft duidelijk gemaakt dat de problematiek te maken heeft met de grondwaterstand, in combinatie met de kwaliteit van de bodem. Onderzoekers van Wiertsema & Partners constateren dat de samenstelling van de bodem onder en rondom de woningen aan Den Dam zeer wisselend is. Die bodem bestaat uit potklei en zand. De potklei bevindt zich op verschillende dieptes en die diepte is per woningblok anders. We verwachten later dit jaar het onderzoek af te ronden.

Contactgegevens Woonborg
Telefoon : (0592) 303 600

Afvalbakken voor hondenpoep

Nederlands grootste, hardnekkigste en meest lastigste te bestrijden ergernis is hondenpoep. Bij de Wijk- en Dorpsbelangenverenigingen staat hondenpoep regelmatig op de agenda.

In Roden en Nieuw-Roden hebben de verenigingen in de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om hondenpoep te bestrijden.
Zo zijn er anti-hondenpoeppalen geplaatst op speelvelden en in de wijk de Hofsteden staan dispensers met zakjes voor hondenpoep. De ervaring leert dat dit wel degelijk helpt, maar onvoldoende. Het is vooral een kwestie van gedrag van de baasjes van de honden.

Het platform van Wijkbelangenverenigingen in Roden en Dorpsbelangen Nieuw-Roden kwam ter ore uit de verschillende wijken en in het dorp dat hondenbezitters baat hebben bij afvalbakken om zakjes met hondenpoep te deponeren. Deze bakken zouden moeten staan op zogenaamde hondenuitlaatroutes. Het gaat niet zo zeer om het bijplaatsen maar meer om het herplaatsen van afvalbakken op deze routes. Hondenbezitters kunnen deze routes het beste aangeven. Daarom nodigen we alle hondenbezitters uit en uiteraard belangstellenden om aan de hand van plattegrond van wijk of dorp deze routes aan te geven.

Op 11 juni nodigen de wijken Vijfde Verloting en Roderveld en het Dorp Nieuw-Roden u uit in het Dorpshuis in Nieuw-Roden.
De avond start om 19.30 uur.
Voor verdere informatie neem contact met Jan Donkelaar, tel. 0637424916 of per mail jandonkelaar@welzijninnoordenveld.nl