Herinrichting sport, recreatie en hondenveldje

Deze brief is bedoeld voor de bewoners woonachtig rondom het veld tussen de hockeyvereniging, korfbalvereniging, Zijpendaal, en Hullenbos.

Wist u dat…
 Het stuk grond een locatie kan worden waarin we allemaal kunnen ontspannen.
 Er twee burgerinitiatieven zijn voor een herinrichting van het veld.
 Er gesproken is met de wijkbelangverenigingen en dat we kansen zien om een mooie herinrichting te realiseren.

Er een mogelijkheid is om als buurtbewoner ook invulling te geven aan een herinrichting van het veld.

Herinrichting tot park(je)
In onze wijk ligt een geweldig stuk grond dat nu voornamelijk wordt gebruikt als hondenveld. Er zijn twee burgerinitiatieven voor een herinrichting van dit veld waarbij sport & spel, recreatie, hondenveld, ontmoeten & ontspannen bij elkaar kunnen komen.
Een mooie plek om te genieten van de omgeving, elkaar te ontmoeten en een waar u zich ook prima alleen kunt vermaken.

De ideeën toegelicht
Er zijn, afzonderlijk van elkaar, twee initiatieven geopperd bij de gemeente Noordenveld. Het betreft een fitnesspark en een pumptrack (een circuit met bulten en bochten, geschikt voor alle fiets- en skatesporten).
De sportcoach van Welzijn in Noordenveld (Wouter Meertens) heeft de beide initiatiefnemers, een vertegenwoordiging van de gemeente en de wijkbelangen & buurtverenigingen bij elkaar gebracht om de initiatieven met elkaar te delen en te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er wellicht behoefte is aan een bredere herinrichting van het veld. De ideeën en gedachten over een herinrichting als park werden steeds mooier en groter.

Uw stem is belangrijk
Een (her)indeling van een stuk grond van deze omvang is niet te realiseren op basis van twee initiatieven, gedachten van de vertegenwoordigers van de wijkbelangen & buurtverenigingen en een zak geld. Deze (her)indeling kan iets van ons allemaal zijn en daarom nodigen wij u uit om mee te denken tijdens een buurtbewonersbijeenkomst op maandag 16 december.

Hoe verder?
Tijdens deze bijeenkomst zal er een bedrijf aanwezig zijn dat op basis van de burgerinitiatieven, het bestemmingplan en de ideeën van de buurtbewoners een inrichtingsplan gaat maken. Tijdens een tweede bijeenkomst worden de inrichtingsplannen bekend gemaakt en toegelicht.
Locatie en tijden

Wij hopen u te mogen ontvangen op maandagavond 16 december in de kantine van Sportcentrum de Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid nummer 6. Starten om 19.30 uur (inloop 19.00 uur).
Met vriendelijke groet,
Werkgroep herinrichting

JONGEREN- EN OUDEREN DAG RODEN


Op zaterdag 28 september organiseert een groep jongeren vanaf 13.00 uur een speelmiddag bij de skatebaan.

(Deze ligt tussen het hockey- en korfbalveld, aan het Zijpendaal en het Hullenbosje).
Er komt een whipe-outbaan, een luchtkussen, suikerspinmachine, en er worden oud Hollandse spelen georganiseerd. Dit is een goodwill actie tegenover de buurt die in het voorjaar en zomer overlast van jongeren hebben gehad. Tevens wordt aan het speelveldje een nieuwe picknick tafel voor ouderen ingewijd. Hier kunnen ouderen ’s avonds even bij elkaar komen om de dag door te nemen. Op deze middag kunnen de jongeren en ouderen in gesprek gaan om verschillende standpunten door te nemen.

De ouderen willen nl. dat de picknick tafel lang mee gaat, dus is het niet de bedoeling dat het een hangplek voor jongeren wordt. Aan het feest zijn kleine kosten verbonden, maar de organisatoren hopen dat velen, van jong tot oud, eraan zullen deelnemen.

Foto door Zachary DeBottis via Pexels

Verzakkingen aan Den Dam en Dorth

Nieuwsbrief van Woonborg waarin zij informatie geven over de ontwikkelingen bij de woningen aan Den Dam & Dorth.

Straataanzicht 31 woningen Den Dam / Dorth
Scheurvorming & verzakking:
Aan Den Dam 1 t/m 49 en Dorth 1 t/m 11 staan 31 soortgelijke woningen. Bij 10 woningen in deze buurt is sprake van ernstige scheurvorming en verzakking. Dit betreft twee rijen woningen aan Den Dam 21 t/m 29 en 41 t/m 49. Deze woningen staan inmiddels leeg, de bewoners zijn begin 2019 verhuisd naar vervangende woonruimte.
Situatietekening: 10 woningen zijn geel ingekleurd
Wat is er precies gebeurd?
Op het plaatje hieronder ziet u 2 rode lijnen lopen. Bij een aantal woningen is er sprake van scheurvorming ter hoogte van het schuurtje. Het schuurtje verzakt, wat zorgt voor spanning op de woning. Bij een aantal andere woningen is er sprake van scheurvorming aan de tuinkant van de woning. Dit zorgt voor spanning in die muur en de kopgevels van de rij woningen.

Duidelijkheid voor voormalige bewoners:
Omdat Woonborg de bewoners van Den Dam in Roden niet in onzekerheid wil laten, is besloten dat de voormalige bewoners van de genoemde 10 woningen per direct in aanmerking komen voor het sociaal reglement. Op deze manier kunnen bewoners definitieve keuzes maken voor hun woonruimte. Ze worden daarbij ondersteund door Woonborg met regelingen en vergoedingen voor verhuis- en inrichtingskosten.
Onderzoek Wiertsema & Partners loopt nog
Wat er met de 31 woningen aan Den Dam gaat gebeuren is nog niet bekend. Uit onderzoek dat Woonborg door onderzoeksbureau Wiertsema & Partners laat uitvoeren, is gebleken dat de scheuren in de 10 woningen door verschillende omstandigheden zijn veroorzaakt. De exacte oorzaak is voor Woonborg nog niet vast te stellen. Daarvoor ontbreken nog enkele gegevens, waar het onderzoeksbureau zich momenteel op richt.
Wel lijkt het duidelijk dat de 10 woningen aan Den Dam dusdanig beschadigd zijn, dat reparatie niet meer mogelijk is. Zolang de woningen nog niet zijn gesloopt, laat Woonborg de metingen in en aan de woningen doorlopen. Daarnaast houden we een oogje in het zeil en beperken we de wildgroei van onkruid. De woningen staan tussen hekken.
Woningrij tussen de hekken;
Grondwaterstand en kwaliteit van de bodem;
Onderzoek tot nu toe heeft duidelijk gemaakt dat de problematiek te maken heeft met de grondwaterstand, in combinatie met de kwaliteit van de bodem. Onderzoekers van Wiertsema & Partners constateren dat de samenstelling van de bodem onder en rondom de woningen aan Den Dam zeer wisselend is. Die bodem bestaat uit potklei en zand. De potklei bevindt zich op verschillende dieptes en die diepte is per woningblok anders. We verwachten later dit jaar het onderzoek af te ronden.

Contactgegevens Woonborg
Telefoon : (0592) 303 600

Afvalbakken voor hondenpoep

Nederlands grootste, hardnekkigste en meest lastigste te bestrijden ergernis is hondenpoep. Bij de Wijk- en Dorpsbelangenverenigingen staat hondenpoep regelmatig op de agenda.

In Roden en Nieuw-Roden hebben de verenigingen in de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om hondenpoep te bestrijden.
Zo zijn er anti-hondenpoeppalen geplaatst op speelvelden en in de wijk de Hofsteden staan dispensers met zakjes voor hondenpoep. De ervaring leert dat dit wel degelijk helpt, maar onvoldoende. Het is vooral een kwestie van gedrag van de baasjes van de honden.

Het platform van Wijkbelangenverenigingen in Roden en Dorpsbelangen Nieuw-Roden kwam ter ore uit de verschillende wijken en in het dorp dat hondenbezitters baat hebben bij afvalbakken om zakjes met hondenpoep te deponeren. Deze bakken zouden moeten staan op zogenaamde hondenuitlaatroutes. Het gaat niet zo zeer om het bijplaatsen maar meer om het herplaatsen van afvalbakken op deze routes. Hondenbezitters kunnen deze routes het beste aangeven. Daarom nodigen we alle hondenbezitters uit en uiteraard belangstellenden om aan de hand van plattegrond van wijk of dorp deze routes aan te geven.

Op 11 juni nodigen de wijken Vijfde Verloting en Roderveld en het Dorp Nieuw-Roden u uit in het Dorpshuis in Nieuw-Roden.
De avond start om 19.30 uur.
Voor verdere informatie neem contact met Jan Donkelaar, tel. 0637424916 of per mail jandonkelaar@welzijninnoordenveld.nl