Contributie 2019

In de komende weken wordt de contributie over 2019 geïnd. Dit gaat natuurlijk via automatische incasso en hiervoor hoef je dus zelf niets te doen. De contributie is maar € 5,= en hiervoor ben je weer een heel jaar lid.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om de spelregels van het lidmaatschap onder de aandacht te brengen. Lid blijf je zolang het lidmaatschap niet wordt opgezegd. Wanneer je niet langer lid wilt blijven, geldt de opzegging met ingang van het nieuwe jaar. Je kunt dus niet met terugwerkende kracht opzeggen. Maar voor zo’n klein bedrag blijf je natuurlijk lid en kun je meepraten over je wijk, bij voorbeeld op de komende ledenvergadering.

Theun Nicolai
penningmeester