Jaarverslag WBV Roderveld 2018

Jaarverslag WBV Roderveld 2018.

In het bestuur hebben zitting:    A. Gelling, voorzitter

                                                               W. v.d. Velde, secretaris

                                                               T. Nicolai, penningmeester

                                                               De leden: T. Van Dellen, R. Schuurman, J. Slijfer en B. Menninga.

Werkgroep Groen:                         R. v.d. Kroft.

De vereniging telt momenteel 218 leden.

Het bestuur is in de afgelopen periode 5 maal bijeen geweest.

 Aan de orde kwamen:

  • Organiseren kinder-speelmiddag. Helaas kon dit niet doorgaan. Er waren te weinig vrijwilligers beschikbaar. Aan een dergelijke middag zijn nogal wat eisen waaraan voldaan moet worden.
  • De jaarlijkse schouw. Zie hiervoor het schouwverslag.
  • Organiseren opschoondag. Hieraan deden 20 personen uit onze wijk mee. In totaal waren er ongeveer 75 deelnemers.  Na afloop was er een lunch in “Onder de Linden”.

De elzenboompjes aan De Loop zijn door vrijwilligers uit de buurt gesnoeid. De gemeente heeft gezorgd voor de afvoer en heeft materiaal beschikbaar gesteld.

Eén van de bestuursleden heeft zitting genomen in een werkgroep die zich bezighoudt met het verbeteren van het “Hullenbosje”.  In dit bosje wordt gedeald met gevaarlijk afval als gevolg.

Een tweetal bestuursleden heeft een bezoek gebracht aan het afvalverwerkingsbedrijf Atterro.

Op 28 februari was er een informatie avond over de bushalte “Kastelenlaan”. Q-link is van plan tussen Groningen en Roden te gaan rijden met elektrische bussen.  Dat betekent dat er 2 oplaadpalen zullen worden geplaatst. Dat is nogal ingrijpend.

WBV Roderveld wordt  vertegenwoordigd in een werkgroep die zich verdiept in de situatie bij de Hullenweg. Hier wordt te hard gereden en de oversteek bij de Stinsenweg is gevaarlijk.

Uiteraard worden de bijeenkomsten van het Platform door leden van het bestuur bijgewoond. Een steeds weer terugkerend onderwerp hier is “hondenpoep”. Jammer genoeg  is hier structureel

weinig aan te doen.  Mensen persoonlijk aanspreken blijft het enige wat misschien helpt. Het is niet doenlijk overal “hondenpoeppaaltjes” te plaatsen. 

Er  is geconstateerd dat er in Roden te weinig AED’s zijn. Hiervoor is een werkgroep in oprichting. Uiteraard zal iemand uit onze wijk hieraan deelnemen.

Binnen onze wijk,  omgeving De Dorth en De Dam,  is verzakking van enkele huizen geconstateerd. De gemeente handelt eerst de verzakkingen in de wijk Middenveld af, daarna is onze wijk aan de beurt.  Alle rioleringswerkzaamheden in de gemeente zijn voorlopig 5 jaar uitgesteld.  Wordt dus vervolgd.

In de afgelopen periode heeft het bestuur afscheid genomen van Geert Arends. Vanwege vele reizen die hij maakt, heeft hij zijn bestuurslidmaatschap opgezegd.

Reinier Beuving, van de werkgroep speelvoorziening, heeft vanwege verhuizing zijn lidmaatschap beëindigd.

Op Facebook wordt regelmatig  melding gemaakt van hetgeen zich in de wijk voordoet. Ook kan de website worden geraadpleegd.   :at(r,