Financieel Overzicht 2018

Saldi 1-1 kas0,00
betaalrekening309,57
spaarrekening4000,65
4310,22
Inontvangen contributies1080,00
stimuleringspremie150,00
ontvangen rente0,75
1230,74
UitVergaderkosten122,80
Teruggeboekte contributies15,00
etentje bestuur316,95
declaraties25,00
bankkosten121,17
-600,92
theoretisch saldo4940,05
aanwezig saldo
kas5,00
betaalrekening933,65
spaarrekening4001,40
4940,05
Resultaat:inkomsten1230,75
uitgaven-600,92
positief resultaat629,83
begin vermogen4310,22
4940,05

Niet uit dit overzicht blijkende bezittingen en verplichtingen die de vereniging bezit een I-pad, die in gebruik is bij de bestuursleden.