Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wijkbelangenvereniging Roderveld op donderdag 12 mei a.s. Aanvang 20.00 u. in het Dorpshuis Nijroon.  

1)  Opening  

2)  Verslag Algemene ledenvergadering d.d.9 mei 2019  

3)  Jaarverslag (2020 en 2021)  

4)  Financieel jaaroverzicht  

5)  Verslag kascommissie  

6)  Bestuursverslag :    

Deze vergadering staat in het teken van het wel of niet voortbestaan van de WBV Roderveld. Maar liefst 4 van de 6 bestuursleden treden af om uiteenlopende redenen. Voorzitter Albert Gelling en penningmeester Theun Nicolai  zijn verhuisd naar een andere wijk. Bestuurslid Jan Slijfer (PR) heeft er 3 termijnen opzitten en bestuurslid Remco Schuurman (schouw) treedt volgens rooster ook af. Er is vanuit het bestuur gelobbyd  om een aantal bewoners enthousiast te maken voor deze functies, wat tot op heden niet is gelukt. Ook een oproep In De Krant had geen resultaat. Wanneer zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden, ziet het huidige bestuur zich helaas genoodzaakt om de WBV Roderveld (opgericht in mei 2010) op te heffen. Het financiële saldo zal dan worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.  

7)  Stemming: Volgens het reglement kan de vereniging worden ontbonden met twee derde geldige stemmen waarin drie vierde van de leden aanwezig zijn.   

 Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, tot ontbinding van de vereniging worden besloten, tenminste 8 dagen doch uiterlijk 30 dagen na deze laatste vergadering met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

8)  Wanneer er een viertal leden zich alsnog aanmelden voor de vacante functies, dienen deze zich tenminste één uur (maar liever eerder) voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te melden. Hiermee zou dan de WBV Roderveld, als spreekbuis van de wijk en gesprekspartner van de Gemeente Noordenveld, voort kunnen bestaan.  

9)  Sluiting  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.