Beweegpark Roderveld

NIEUWSBERICHT BEWEEGPARK RODERVELD 1 juli 2021

Beste buurtbewoner,

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op 5 en 10 juni jl. hebben we meerdere bewoners ontmoet en spraken we met elkaar over het idee voor een beweegpark op de locatie waar de fietspaden elkaar achter de Dorth kruisen (asfaltpleintje).

Er zijn veel positieve reacties binnengekomen, zoals “goed, mooi en fris initiatief, dat uitnodigt tot bewegen”, “een upgrading van de wijk”, “voor jong en oud een goed idee”. Wel waren er een aantal direct omwonenden die zich zorgen maken over het ontstaan van overlast.

Ook bij de gemeente is men enthousiast om bewegen in de buitenlucht te stimuleren. Het bestemmingsplan voor genoemde locatie biedt daarvoor de mogelijkheid en de ruimte.

Hoe gaan we verder?

We kunnen nu dus verder met het uitwerken van het voorlopige plan en kunnen de voorbereiding voor de subsidieaanvraag en fondsenwerving starten. Daarbij zullen we de tips, suggesties en opmerkingen die we kregen zoveel mogelijk meenemen in de definitieve aanvraag naar de gemeente. Dat betekent ook dat we de zorgen om eventuele overlast serieus nemen. Overlast willen we voorkomen door spelregels en voorwaarden op te stellen en die ter plaatse duidelijk aan te geven.

Denk(t) u/je met ons mee?

Mocht u/je ideeën/tips hebben voor de spelregels voor gebruik, laat dat dan uiterlijk 10 juli a.s. per mail weten aan henriette.van.essen@gmail.com Wij nemen dan contact met u/je op.

Hartelijk dank voor alle reacties tot nu toe! We hopen met elkaar in onze wijk een mooie, sportieve beweegplek te creëren.

Met hartelijke, sportieve groet,

initiatiefnemers en ondersteuners,

Henriëtte van Essen

Jolet Dingen

Liesbeth Niessink

Hans Oorthuis

Martien Smid

Marjan Everts

Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut)

Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond)

Wouter Meertens (WIN)

Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.