Najaar schouw 2020

Aanwezig: A. Gelling, M. Kies, T. Nicolai en J. Donkelaar (WiN)

De bevindingen van de najaar schouw zijn verzameld en gedeeld met de gemeente. De conclusie is dat wij tevreden zijn over hoe de wijken er bij liggen. Uiteraard zijn er altijd een paar punten van aandacht. Onderstaand de punten van de wijkschouw waarop de gemeente inmiddels heeft gereageerd.

‘Slecht’ onderhoud van de visvijver De Loop, met name de gehele oeverzijde ten zuiden van de visvijver. De gemeente geeft hierover het volgende aan. In het verleden zijn we bewoners ter wille geweest en hebben de oever afgeschraapt. Het een aanzienlijk hoeveelheid afval tot gevolg. Voor het vergroten van de biodiversiteit is een natuurlijke oever een pré. En mogen er ook boomvormers zijn. Maar deze moeten gefaseerd weggehaald worden of geklepeld. Ieder jaar maaien/klepelen we de helft tot in het maaiveld.

De sloten vanaf de Hullenweg naar De Loop zijn volledig dichtgegroeid met riet, planten, wilgen, etc. De gemeente geeft hierover aan dat dit onderhoud in december gepland staat. Inmiddels zijn deze werkzaamheden uitgevoerd en afgerond.

Er is al jaren sprake van dat er een informatiebord geplaatst wordt bij de pingo in de woonwijk Roderveld IV. >>De gemeente heeft aangegeven dat dit bord begin 2021 geplaatst gaat worden.

Rond de speeltuinen in de woonwijk Roderveld IV is al meerdere keren een beukenhaag geplant maar deze gaan keer op keer dood. De gemeente geeft hierover het volgende aan. De reden van de haag was om de kleinere kinderen veilig in een besloten speeltuin te laten spelen. Ook geeft het geborgenheid en sfeer. Weghalen zal afbreuk doen aan de beleving. We kunnen ook de haag aanvullen met veldesdoorn als dit ca. 1/3 deel is van alles valt dit niet op.

Stoep tussen de hockeyvelden en achtertuinen van de woningen aan de Stinsenweg is op bepaalde delen toe aan onderhoud. De gemeente heeft toegezegd dit onderhoud in het voorjaar 2021 uit te gaan voeren.

In de buurt van de Skatebaan staan nog een oude niet gebruikte basketbalpaal en een bewegwijzering(bord)paal. De gemeente zal kijken of deze palen verwijderd kunnen worden.

Status ‘sloopwoningen’ aan Den Dam? De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met Woonborg en hoopt hierover binnenkort meer te kunnen zeggen.

Mochten er nog vragen /opmerkingen zijn n.a.v. bovenstaande, kunt u een reactie achterlaten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.