Schoonmaakaktie!!!

Lentekriebels voor een schone wijk
Zaterdag 25 maart 2017

Grote Schoonmaak in onze wijk.

Wijkbelangenvereniging Roderveld is voornemens om op zaterdag 25 maart een grote schoonmaakactie in de wijk te organiseren.
We rekenen op veel actieve buurtbewoners.

Wat gaan we doen?
Zwerfvuil opruimen.
We gaan met een aantal ploegjes door de wijk om zwerfvuil op te ruimen.
De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

Op zaterdag 25 maart vanaf 9:15 uur verzamelen bij het dorpshuis in Nieuw Roden.
We stoppen om 12:00 uur om in het sportcentrum de Hullen gezamenlijk een lunch te nuttigen.

Aanmelden kan via onderstaande personen (graag voor
3 maart i.v.m. aantal personen voor de lunch):

Albert Gelling, Stinsenweg 1
Wil van der Velde, Roderweg 26
Remco Schuurman, Holtdoef 6
Bert Menninga, Markiezenhof 15
Jan Slijfer, Hofwijck 28
Teun Nicolai, Weidebloemenweg 15
Trees van Dellen, Zijpendaal 40.

Opgeven per email kan ook: t.vandellen@hotmail.com