Inning Contributie

Beste mensen,

Zoals de meesten van jullie ondertussen wel zullen hebben gezien is vorige week de contributie voor het jaar 2017 geïncasseerd.
Misschien denken sommigen van jullie nu: hé dat is toch een half jaar geleden ook gebeurd?
Daarom licht ik het even toe.
Normaal vindt de incasso plaats aan het begin van het jaar, maar door omstandigheden is de inning van de contributie over 2015 pas in december van dat jaar gebeurd.
De contributie over 2016 is geïncasseerd in augustus van dat jaar en met de laatste incasso zijn we weer bij.
En de bedoeling is dat het zo blijft.
Ik wil ook even op het volgende wijzen.
Ik merk dat sommige leden het lidmaatschap opzeggen in de loop van een jaar en dan soms de geïncasseerde contributie terugboeken.
Dit is niet mogelijk.
Volgens de statuten van de vereniging kan het lidmaatschap alleen worden opgezegd tegen het einde van een jaar en geldt dan vanaf het volgende jaar.

Theun Nicolai penningmeester