Agenda Jaarvergadering WBV Roderveld

Het bestuur van de WBV Roderveld wil u van harte uitnodigen voor de jaarvergadering op donderdag 24 november om 20.00 uur in het dorpshuis te Nieuw-Roden.  Naast de reguliere agendapunten, staat deze vergadering in het teken van”Het jaar van de vluchteling”.

Agenda:

1. Opening
2.  Noordenveld heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot “Jaar van de Vluchteling”met als thema “Grenzeloos Naoberschap”.
Doel is het verbinden van oude en nieuwe inwoners.
De stuurgroep vluchtelingen/statushouders komt deze avond om iets te vertellen over:
Wat doet vluchtelingenwerk in onze gemeente.
Wat doet de gemeente Noordenveld voor vluchtelingen/statushouders.
Over het huisvesten van statushouders en een verhaal van een vluchteling uit Syrië.

Pauze.

3.  Verslag Jaarvergadering 2015
4.  Algemeen Jaarverslag 2015-2016 : Secr. Wil v/d Velde
5.  Financieel Jaarverslag penningmeester Dhr. Theun Nicolai
6.  Verslag kascommissie: de heren Geert Arends en Martien Mulder
Vaststellen kascommissie 2017
7.  Rondvraag
8.  Sluiting