Herinrichting sport, recreatie en hondenveldje

Deze brief is bedoeld voor de bewoners woonachtig rondom het veld tussen de hockeyvereniging, korfbalvereniging, Zijpendaal, en Hullenbos.

Wist u dat…
 Het stuk grond een locatie kan worden waarin we allemaal kunnen ontspannen.
 Er twee burgerinitiatieven zijn voor een herinrichting van het veld.
 Er gesproken is met de wijkbelangverenigingen en dat we kansen zien om een mooie herinrichting te realiseren.

Er een mogelijkheid is om als buurtbewoner ook invulling te geven aan een herinrichting van het veld.

Herinrichting tot park(je)
In onze wijk ligt een geweldig stuk grond dat nu voornamelijk wordt gebruikt als hondenveld. Er zijn twee burgerinitiatieven voor een herinrichting van dit veld waarbij sport & spel, recreatie, hondenveld, ontmoeten & ontspannen bij elkaar kunnen komen.
Een mooie plek om te genieten van de omgeving, elkaar te ontmoeten en een waar u zich ook prima alleen kunt vermaken.

De ideeën toegelicht
Er zijn, afzonderlijk van elkaar, twee initiatieven geopperd bij de gemeente Noordenveld. Het betreft een fitnesspark en een pumptrack (een circuit met bulten en bochten, geschikt voor alle fiets- en skatesporten).
De sportcoach van Welzijn in Noordenveld (Wouter Meertens) heeft de beide initiatiefnemers, een vertegenwoordiging van de gemeente en de wijkbelangen & buurtverenigingen bij elkaar gebracht om de initiatieven met elkaar te delen en te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er wellicht behoefte is aan een bredere herinrichting van het veld. De ideeën en gedachten over een herinrichting als park werden steeds mooier en groter.

Uw stem is belangrijk
Een (her)indeling van een stuk grond van deze omvang is niet te realiseren op basis van twee initiatieven, gedachten van de vertegenwoordigers van de wijkbelangen & buurtverenigingen en een zak geld. Deze (her)indeling kan iets van ons allemaal zijn en daarom nodigen wij u uit om mee te denken tijdens een buurtbewonersbijeenkomst op maandag 16 december.

Hoe verder?
Tijdens deze bijeenkomst zal er een bedrijf aanwezig zijn dat op basis van de burgerinitiatieven, het bestemmingplan en de ideeën van de buurtbewoners een inrichtingsplan gaat maken. Tijdens een tweede bijeenkomst worden de inrichtingsplannen bekend gemaakt en toegelicht.
Locatie en tijden

Wij hopen u te mogen ontvangen op maandagavond 16 december in de kantine van Sportcentrum de Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid nummer 6. Starten om 19.30 uur (inloop 19.00 uur).
Met vriendelijke groet,
Werkgroep herinrichting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *